ליווי פרויקט בניה סגור ליווי פרויקט בניה סגור
קרן יסודות מלווה פרויקטים במתכונת בנקאית בשיטת הליווי הסגור. שירותי הליווי הפיננסי כוללים אשראי בכיר (חלף חוב בנקאי), מימון השלמת הון עצמי ופוליסות ערבות חוק מכר וערבויות ביצוע, כל זאת תחת קורת גג אחת.
More detail
השלמת הון עצמי וחילוץ הון השלמת הון עצמי וחילוץ הון
ההון העצמי הנדרש נועד לשמש ככרית בטחון להבטחת החוב שיעמיד הגוף המממן. שיעורו ייגזר...
More detail
פוליסות ערבות חוק מכר פוליסות ערבות חוק מכר
הנפקת פוליסות ערבות חוק מכר לבעלי דירות קיימים ולרוכשים חדשים באמצעות חברת ביטוח...
More detail
 
 
יסודות מעטפת פיננסית ליזם

אימות פרטי פרויקט בניה

היתרונות שלנו

 
 
קישור לפייסבוק