איתנות פיננסית

 

לא בכדי קרן יסודות גייסה את כל מקורותיה מגופים מוסדיים מובילים בישראל. גיוס התחייבויות להשקעה מחייב בחירה דקדקנית של הגורמים המשקיעים על מנת להבטיח כי במועד הקריאה לכסף, השותפים בקרן יעמדו בהתחייבותם. הקרן הראשונה הוקמה לתקופה של עד 8 שנים ותאפשר מתן מימון  פרויקטים בסכום של כחצי מיליארד ₪, לא כולל ערבויות חוק מכר. חלק ממשקיעי הקרן כבר הבטיחו את השתתפותם ואף את הכפלת השקעתם בקרן ב' לכשתוקם.