זמני תגובה מהירים

תהליכי אישור האשראי של קרן יסודות הינם קצרים בהשוואה למקובל במערכת הבנקאית. וועדת האשראי של הקרן סוברנית לקבל החלטות אשראי במסגרת מגבלות ההשקעה להן התחייבה ואינה נדרשת לקבלת אישורים נוספים מגורמים כלשהם. חברי הוועדה כולם בנקאים ותיקים ישבו בוועדות אשראי עליונות בבנקים ובגופים פיננסיים מוסדיים מובילים. ניסיונם הרב מאפשר קבלת החלטות מהירות הן בשלב אישור העסקה ולאורך חיי הפרויקט.