צוות מקצועי ומנוסה

חברי הצוות של קרן יסודות הינם בוגרי המערכת הבנקאית המקומית והבינלאומית אשר מימנו עסקאות נדל"ן מורכבות הן במסגרת המערכת הבנקאית והן בשוק ההון. לחברי הצוות ניסיון גם בייזום נדלן וכן בניהול חברות הבונות נדלן למגורים. הרכב הצוות הכולל עורכי דין מאפשר ראיה רחבה של כל היבטי העסקה לטובת כל הצדדים.