ניצול מיטבי של ההון העצמי

כל יזם שואף להקצות את ההון העצמי שעומד לרשותו ביעילות המרבית. שיעור השלמת ההון הגבוה שקרן יסודות מעניקה ליזמים, מאפשרת להם לפרוס את ההון העצמי על פני מספר פרויקטים במקביל. עודפי הפרויקט הראשון שילווה על ידי הקרן, יכול וישמשו לצורך העמדת ההון העצמי שיידרש היזם להביא בפרויקטים הבאים.