A1topbanner דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן

דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן

משקיעי הקרן - גופים מוסדיים הקרן תעניק הלוואות, השלמה להון עצמי ותנפיק פוליסת ערבות חוק מכר

07.01.2015

דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס לשעבר, אסתי פרידמן, מנכ"לית כלל מימון לשעבר, ויעקב סיסו מ"מ מנכ"ל אזורים לשעבר, חברו להקמת קרן בתחום המימון לפרויקטים לבנייה למגורים. ל"גלובס" נודע כי השלושה השלימו באחרונה גיוס ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 225 מיליון שקל, לקרן שתקרא "קרן יסודות".

בין המוסדיים שהשתתפו בגיוס של קרן יסודות נכללים אלטשולר שחם, קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים, קרן הפנסיה גלעד, ומנורה מבטחים. בגיוס השתתפו רק מוסדיים, ולא נכללו בו משקיעים פרטיים. את הקמת הקרן ליוו עורכי הדין יובל ארד וגיל רוה ממשרד רוה הבר ושות'.

לכתבה המלאה

 
 
Yesodot_full_logo דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן

Yesodotvideo דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן

Projectsdetails דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן
 
 
facebook-icon דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן

sideabout דוד ברוך, אסתי פרידמן ויעקב סיסו גייסו 225 מ' ש' לקרן נדלן