A1topbanner תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים

תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים

themarker תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים

הקרן השלימה באחרונה סבב גיוס שני בו הגדילה את היקפה ל-300 מיליון שקל, ומתכננת בקרוב לצאת לגיוס שלישי בו תנסה להגדיל את היקף הקרן ל-500 מיליון שקל

07/09/2015

קרן יסודות השלימה באחרונה סבב גיוס שני במסגרתו גייסה 75 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ובכך הגדילה את היקף הקרן לכ-300 מיליון שקל. יסודות מתחרה במערכת הבנקאית במתן ליווי פיננסי ליזמי נדל"ן, כשהיא מספקת להם אשראי לבנייה, מימון להשלמת הון עצמי, ופוליסות ערבויות חוק מכר (מכוח הסכם שיתוף פעולה בין חברות הביטוח מנורה ואיילון).

לכתבה המלאה

 

 
 
Yesodot_full_logo תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים

Yesodotvideo תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים

Projectsdetails תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים
 
 
facebook-icon תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים

sideabout תחרות לבנקים: גם קרן יסודות רוצה לממן פרויקטי בנייה למגורים