A1topbanner מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?

מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?

יזמים חדשים ללא הון עצמי מיהרו להתחייב מול משקיעים פיננסיים ולהכניסם כשותפים ▪ מהן האלטרנטיבות ומה חשוב לדעת לפני שמכניסים שותף?

07.08.2016

אסתי פרידמן, שותפה מנהלת בקרן יסודות, הפועלת בתחום מימון וליווי יזמי התחדשות עירונית, סבורה כי על היזמים לחשוב פעמיים בטרם הם מכניסים שותף פיננסי בשלבים הבוסריים של הפעילות וכי עליהם לבחון חלופות מימון אחרות על מנת שיוכלו למקסם את הרווח העתידי שלהם.

 

לכתבה המלאה

 
 
Yesodot_full_logo מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?

Yesodotvideo מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?

Projectsdetails מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?
 
 
facebook-icon מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?

sideabout מה עדיף: גיוס הון באמצעות חוב או משקיע פיננסי?