מימון פרויקטים

קרן יסודות מציעה מימון פרויקטים במתכונת בנקאית בשיטת הליווי הסגור, למגוון פרויקטי נדלן למגורים ובכלל זה לפרויקטים מסוג התחדשות עירונית. במסגרת מימון הפרויקטים, מעניקה קרן יסודות סל שירותים מלא הכולל אשראי בכיר (חלף חוב בנקאי), מימון השלמת הון עצמי ופוליסות ערבות חוק מכר וערבויות ביצוע, כל זאת תחת קורת גג אחת.

 

הקרן מממנת ומלווה פרויקטים מסוגים שונים : 

 

 

 
 
יסודות מעטפת פיננסית ליזם

היתרונות שלנו